Hemsidor som inte är mobilanpassade kommer att synas sämre

Hemsidor som inte är mobilanpassade kommer att synas sämre vid sökningar på Google:

Google Webmaster Central Blog, berättar att de från den 21 april kommer premiera mobilvänliga hemsidor vid sökningar. Detta innebär i praktiken att hemsidor som inte är mobilanpassade kommer att synas sämre vid sökningar på Google än vad de gör idag.

Våra hemsidor är alltid mobilanpassade (responsiva) utan extra kostnad.

 

KONTAKT    Info gällande GDPR